Æbler

Æble sorter

Vi har mange æblesorter. Vi planter kun robuste træer og helst mange træer af hver sort. Vi starter med Rød Aroma, Alkmene, Christa og  Vanda, Rubinolla, og efterårssorterne Ingrid Marie, Holsteiner Cox, Elstar, Rød Topaz og Belle de Boskoop.
Vi afprøver hele tiden andre æblesorter, som vi køber ind i små mængder for at se om de kan trives hos os i en økologisk plantage. Vi afprøver i øjeblikket Collina og Santana. Santana er en tidlig sort, og har vist sig at være god til folk der har allergi overfor æbler.

Pære sorter

Vi har lidt pære. Pære er meget svært at dyrke økologisk, da de har behov for meget gødning og vand, men vi har en del held med det, så vi dyrker Herre Pærer, Clara Friis og Conference, som bestøver, fordi det er de pæresorter der smager bedst.

Regulering af ukrudt, sygdomme og skadedyr

Ukrudt i plantagen

Jorden i selve trærækken bliver renholdt mekanisk. Vi har i tidens løb prøvet flere redskaber, blandt andet en tallerken harve og en Clemens jordhøvl. I 2001 købte vi den første Ladurner Krümler, som renser meget effektivt uden at lave jordvolde. I 2020 købte vi en ny dobbelt Ladurner, som kan tage to sider af rækkerne af gangen. Ladurner Krümler er italiensk produceret maskine og den laver et super godt stykke arbejde på den halve tid.

Alvorlige potentielle sygdomme

Æbleskurv er den største skadevolder. Vi regulerer æbleskurv ved sprøjtning med svovl i perioder med høj risiko for skurvinfektion. Vi har en vejrstation (Davisnet) stående i vores frugtplantage. vejrstationen samarbejder med et skurvreguleringsprogram RimPro, som er udarbejdet af Marc Trapman Holland. Vi har på den måde et effektivt redskab der kan hjælpe os med at “sige” til når der er risiko for skurveangreb og vi skal ud og sprøjte med svovl.

Æblebladhveps er også en af de store skadevoldere i frugtplantagen. Vi har i mange år deltaget i forskellige forsøg med et naturprodukt et barkudtræk Kvassin som har en stor effekt på bekæmpelsen af æblebladhveps i blomst, hvis det bliver bragt ud i plantagen på det rette tidspunkt. Desværre er Kvassin ikke godkendt på EU plan også kan det heller ikke godkendes i Danmark.

Vi har også andre insekter som kan ødelægge vores høst. Lus, æblevikler og larver, og dem kan vi bekæmpe med andre naturlige produkter som er godkendt til økologisk dyrkning af æbler.